Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe Drift om te Dansen B.V. (hierna: “Organisator”) omgaat met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van door of vanwege Organisator georganiseerde evenementen, waaronder onder meer Drift Festival, Herfstdrift Festival, Drift Nieuwjaarsdans, Drift 16 jaar, Drift op de Boot, Nachtdrift, Drift Paasnacht en Drift Witte Donderdag en gebruikers van haar diensten. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Organisator van de aanbieders en bezoekers van de Stadscamping Drift. Organisator hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van Organisator, de bezoeker van een evenement van Organisator, de aanbieder en de bezoeker van de Stadscamping Drift en de gebruiker van diensten van Organisator worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

 

Gegevensverantwoordelijke: Organisator

Organisator, gevestigd en zaakdoende in (3027 AK) Rotterdam aan de Mathenesserdijk 110C (KvK-nummer: 64635104), hierna “Organisator”, is verantwoordelijk voor de in dit Privacy Statement omschreven verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Organisator is aldus de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

 

Onze Website

Organisator beheert een website van door of vanwege haar georganiseerde evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze website en eventuele apps en social media wordt in dit Privacy Statement gezamenlijk “de Website” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de websites: www.driftomtedansen.nl. en www.stadscamping.driftomtedansen.nl.

In het algemeen kan Organisator gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van Organisator, als je een ticket koopt voor of een bezoek brengt aan een evenement van Organisator, een bestelling plaatst via de webshop, jezelf als aanbieder en/of bezoeker registreert voor de Stadscamping Drift, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Website, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die Organisator daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

 

De manier waarop Organisator gegevens verzamelt
Organisator kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

 • Direct van jou als gebruiker– bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze webshop of klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert en/of jezelf registreert op onze Website of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die Organisator organiseert.
 • Via onze Website en apps- voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening – verzamelt Organisator via onze Website verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies. Ook kan Organisator, als je hiervoor toestemming geeft aan Eventix, jouw persoonlijke locatiegegevens via onze apps ontvangen (geanonimiseerde locatiegegevens kunnen en mogen wij overigens ook zonder toestemming verwerken).
 • Via de Websites van een derde- Organisator maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van Organisator. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de Website van deze derden, wanneer zij in opdracht van Organisator als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van tickets voor door of vanwege Organisator georganiseerde evenementen via de Website van onze ticketpartner(s), Eventix. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van Organisator kunnen via hun Website ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Organisator is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van Organisator plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid en de voorwaarden van deze betreffende Website en platforms.

 

 • Op onze evenementen- Organisator kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert of laat organiseren gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van (delen van) een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke vastlegging en verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Organisator hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 

De gegevens die Organisator verzamelt
Organisator kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Organisator van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, klantnummer, het aantal gekochte tickets en in het voorkomende geval ook plaats- en stoelnummer(s);
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket voor een van onze evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • adres- en contactgegevens in het kader van vraag en aanbod ten behoeve van de Stadscamping Drift;
 • app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van Organisator verderop in dit Privacy Statement;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze Website, inclusief blog of ‘after’ pagina’s, of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand;
 • informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte tickets;
 • speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; en
 • gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als Organisator persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

 

Redenen waarom Organisator gegevens gebruikt
Organisator kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – Organisator gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:
 • de bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • jou klantenservice en after sales kunnen verlenen;
 • kunnen verifiëren dat jij de houder van je ticket bent en daarmee onder meer fraude en (door)verkoop op de zwarte markt kunnen voorkomen.
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen aanbieders en bezoekers van de Stadscamping Drift en het faciliteren daarvan, welke overeenkomsten na matchmaking door of vanwege Organisator via de Website tot stand komen.

 

 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:
 • marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en onze evenementen, die door of vanwege Organisator worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of andere, soortgelijke evenementen van of vanwege Organisator;
 • om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen;
 • om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij hechten er bijvoorbeeld waarde aan dat tickets in het bezit komen van trouwe bezoekers en echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van Organisator willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie.

 

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door in het voorkomende geval akkoord te gaan met de Algemene Bezoekersvoorwaarden en/of het Privacy Statement van Organisator bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons toestemming:

 • om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege Organisator. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media. Deze persoonlijke marketingvoorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder;
 • om je als gebruiker diensten te kunnen leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze Website (en eventuele apps) waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
 • om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze Website (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen gebruikt en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

 

Organisator deelt ook gegevens met derden

 • binnen de groep van Organisator vennootschappen die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, developers en hostingpartners die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd (o.a. WordPress, Google Analytics en Eventix voor de driftomtedansen.nl website);
 • onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij onze evenementen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
 • derden die door jou aangeschafte producten en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise of muziek) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

 

Website van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites en/of platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Organisator, waarnaar Organisator verwijst of social media buttons op onze Website, waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Organisator is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. Organisator adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

 

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • je kunt in het voorkomende geval zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen;
 • je kunt in het voorkomende geval inloggen op onze Website om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen en om personalisering van onze Website volledig uit te zetten;
 • verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege ons ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege ons geen informatie meer ontvangt;
 • ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen en of push notificaties van of vanwege ons wilt ontvangen;
 • voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid verderop in dit Privacy Statement.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@driftomtedansen.nl.

 

Het onderhouden van jouw informatie
Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Wij hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als wij dat toch doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande, door de Europese Commissie goedgekeurde mechanismen:

 • EU-VS Privacy-schild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

 

Cookiebeleid Organisator

We kunnen op onze Website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website op een computer achterlaat. De Website instrueert de webbrowser waarmee de Website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die wij kunnen gebruiken.

Instellen van voorkeuren
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Website verminderen. Je kunt via jouw browserinstelling je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.

 

 • Functionele cookies
  Organisator maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Website, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur.

 

 • Analytische cookies
  Organisator maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Website worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Website steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.Organisator heeft voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van een partner van Organisator, een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

 

 • Advertentie cookies
  Ook kunnen door of vanwege Organisator cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.Om de advertenties op onze Website zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt Organisator ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze Website een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgen.

 

 • Social media cookies
  Organisator kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun Website en/of platforms.Alle informatie die op onze Website met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als gebruiker contact met ons opnemen via privacy@driftomtedansen.nl.

 

Wijzigingen Privacy Statement
Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van Organisator te lezen. Als Organisator belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: mei 2019